Συχνές ερωτήσεις για τα ονόματα χώρου

Τι είναι ένα Όνομα Χώρου (domain name);
Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη .gr, ένα domain name θα έχει τη μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής https://www.onoma.gr. et.
Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);
Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος χώρου. Τι πρέπει να κάνω;
Τι είναι ο nameserver;
Πώς θα αποκτήσω ένα όνομα χώρου;
Πώς θα ελέγξω αν ένα όνομα χώρου είναι διαθέσιμο;
Θέλω να δεσμεύσω ένα όνομα χώρου έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να το καταχωρήσει
Το όνομα χώρου που με ενδιαφέρει είναι ήδη εκχωρημένο. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής, έτσι ώστε αν και όταν είναι διαθέσιμο να έχω προτεραιότητα;
Αν μου εκχωρηθεί ένα όνομα χώρου .gr μπορεί να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα χώρου με την ίδια ή άλλη κατάληξη;
Όνομα χώρου με κατάληξη .gov.gr
Επιτρέπεται η εκχώρηση ονομάτων χώρου σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα;
Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα όνομα χώρου;
Μου έχει εκχωρηθεί ένα όνομα χώρου αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δημιουργήσω σελίδα
Πόση διάρκεια έχει η εκχώρηση ονόματος χώρου;
Τι σημαίνει προσωρινή ενεργοποίηση ονόματος χώρου και ποια ονόματα χώρου δεν ενεργοποιούνται προσωρινά;
Πότε απορρίπτεται μια δήλωση καταχώρησης;
Απορρίφθηκε η δήλωσή μου. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;
Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρείας μου. Είναι προστατευμένα ή μπορεί να καταχωρηθούν ως ονόματα χώρου από τρίτο;
Σε πόσες εκχωρήσεις έχω δικαίωμα;
Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ονομάτων χώρου;
Αλλαγές στα στοιχεία του ονόματος
Πώς μπορώ να ανανεώσω ένα όνομα χώρου;
Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το όνομα χώρου. Τι πρέπει να κάνω;
Κατά τον έλεγχο ονόματος χώρου εμφανίζεται το όνομα μη διαθέσιμο, ενώ δεν φαίνεται εκχωρημένο. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου ζώνης (zone file)