Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της συμβατότητάς μας με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώσαμε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σας ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους αναθεωρημένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εισαγωγή

Το Internet Studio, που θα αναφέρεται και ως "internetstudio.gr", είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου, που δημιούργησε η επιχείρηση: Γεώργιος Στριγάρης - Διαδικτυακές Εφαρμογές, που εδρεύει στην Αίγινα, στην οδό Αντωνίου Πελεκάνου 8 - Τ.Κ. 18010, με ΑΦΜ 035712365 - ΔΟΥ A’ Πειραιά, τηλ. 2297025627.

Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου του internetstudio.gr, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.internetstudio.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει το internetstudio.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει το internetstudio.gr, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον το internetstudio.gr.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει το internetstudio.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση, η αποθήκευση ή η παρουσίαση οποιωνδήποτε πληροφοριών, δεδομένων ή υλικού κατά παράβαση οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή της Ε.Ε. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υλικό που κρίνουμε ότι απειλείται ή είναι άσεμνο, ή υλικό που προστατεύεται από το εμπορικό απόρρητο και άλλο νόμο. Ο συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει το Internet Studio από τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη χρήση υπηρεσίας που βλάπτει τον συνδρομητή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Απαγορεύονται οι ιστότοποι που προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή παρουσιάζουν περιεχόμενο που μπορεί να είναι επιζήμιο για τους διακομιστές Internet Studio ή για οποιοδήποτε άλλο διακομιστή στο Internet. Επίσης απαγορεύεται η σύνδεση με αυτά τα υλικά. Παραδείγματα απαράδεκτου περιεχομένου ή συνδέσμων: πειρατικό λογισμικό, προγράμματα hacker ή αρχεία, warez sites.

Κατάχρηση διακομιστή.
Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης ή πρόκλησης βλάβης σε διακομιστή ή πελάτη του Internet Studio απαγορεύεται αυστηρά. Ως πελάτης μας είστε υπεύθυνοι για όλους τους λογαριασμούς σας. Εάν παραβιάσετε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτό το κείμενο, ο λογαριασμός σας θα ακυρωθεί χωρίς πιθανότητα επιστροφής χρημάτων.

Απόρριψη της υπηρεσίας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την υπηρεσία, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Περιορισμός ευθύνης.
Το Internet Studio δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχαίων και επακόλουθων ζημιών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από διακομιστές του Internet Studio που βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή δεν είναι διαθέσιμοι για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, το Internet Studio δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξίωση αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, που προκύπτουν στην λειτουργία οποιουδήποτε ιστοτόπου. Η αποποίηση ευθύνης του InternetStudio Studio δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το χρόνο διακοπής του συστήματος, τις διακοπές ή την απώλεια δεδομένων. Δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προκαθορισμένη εκτίμηση των κερδών που ένας πελάτης θα είχε κερδίσει εάν ο ιστότοπός του λειτουργούσε.

Ενεργοποίηση λογαριασμού.
Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο Internet Studio, συμφωνείτε με τις παραπάνω πολιτικές και την αποποίηση ευθυνών. Αφού ζητήσετε ενεργοποίηση ενός λογαριασμού, πρέπει να αποδεχτείτε αυτές τις πολιτικές, οδηγίες και αποποίηση ευθυνών.

Πολιτική υποστήριξης.
Παρέχουμε υποστήριξη μόνο στους πελάτες - συνδρομητές μας μέσω της ενότητας υποστήριξης του ιστότοπού μας. Η υποστήριξη μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου όπως φόρμα επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικά ή προσωπικά δεν είναι αποδεκτή και δεν παρέχετε.

Η αγορά μιας συνδρομής στον ιστότοπό μας internetstudio.gr δεν αποτελεί συμφωνία παροχής υπηρεσιών. Όλα τα αιτήματα βοήθειας απαντούνται με βάση την "καλύτερη δυνατή προσπάθεια". Εάν δεν έχετε λάβει κάποια απάντηση εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών, χρησιμοποιήστε τη σελίδα "επικοινωνία" για να μας ενημερώσετε για το πρόβλημα.

Οι ώρες εργασίας μας δημοσιεύονται στη σελίδα υποστήριξης του ιστότοπού μας, στο πάνω μέρος της σελίδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να υποβάλετε ένα εισιτήριο εκτός των ωρών εργασίας σας, αλλά δεν πρέπει να έχετε την προσδοκία ότι θα λάβετε μια απάντηση εκτός των ωρών εργασίας.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αρνηθούμε την υποστήριξη σε περιπτώσεις όπου η κύρια αιτία είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας ή έχει ήδη αντιμετωπιστεί, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε:
  • Παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού, που πια δεν υποστηρίζουμε, για παράδειγμα μια παλιά έκδοση της Joomla ή του Wordpress.
  • Όταν το περιβάλλον διακομιστή σας δεν έχει παρέχει επαρκείς πόρους και πρέπει να γίνει αναβάθμιση.
  • Όταν έχετε τροποποιήσει τα αρχεία κώδικα του ή του περιβάλλοντος που τρέχει (συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιορισμένης σε PHP, τη βάση δεδομένων, το Joomla, ή το WordPress).
  • Επίσης όταν έχουν εγκατασταθεί από τους συνδρομητές επεκτάσεις, plugins και δέσμες ενεργειών, που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των βασικών API του περιβάλλοντος σας με έναν θεμελιώδη τρόπο ή έναν τρόπο που είναι πέρα ​​από τις λογικές προσδοκίες.
  • Το πρόβλημα έγκειται στις επιλογές διαμόρφωσης που κάνατε.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το ζήτημα και να σας εξηγήσουμε τι θεωρούμε το πρόβλημα και πώς να αναζητήσουμε μια λύση γι 'αυτό. Σημειώστε ότι όταν το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον κώδικα μας, δεν μπορούμε να παρέχουμε ή να εφαρμόσουμε μια τεχνική λύση. Η συνεργασία μαζί σας είναι απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις και η έλλειψή της θα οδηγήσει σε άρνηση περαιτέρω υποστήριξης.

Αντίγραφα ασφαλείας - backup των ιστοσελίδων.
Το Internet Studio λαμβάνει σε καθημερινή βάση αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των ιστοσελίδων που φιλοξενεί στους servers του. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Το Internet Studio δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο πελάτης - κάτοχος της ιστοσελίδας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται στον υπολογιστή του και όχι στον server.

Εγγύηση καλής λειτουργίας του διακομιστή.
Αν και οι διακομιστές του Internet Studio έχουν ιδιαίτερα υψηλό uptime, δεν προσφέρουμε εγγύηση χρόνου λειτουργίας. Ωστόσο, το δίκτυό μας και οι διακομιστές παρακολουθούνται συνεχώς και σπάνια είναι εκτός λειτουργίας, εκτός από την προγραμματισμένη συντήρηση και την αναβάθμιση υλικού και λογισμικού. Το Internet Studio διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε ή όλες τις παραπάνω πολιτικές, οδηγίες και αποποίηση ευθυνών χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αυξήσουμε οποιαδήποτε τιμολόγηση και να προβούμε σε αλλαγές στα σχέδια του λογαριασμού μας χωρίς ειδοποίηση.

Λειτουργία των υπηρεσιών email και φροντίδα των σημαντικών εγγράφων.
Το Internet Studio παρέχει στους πελάτες του εξωτερικές υπηρεσίες για την αλληλογραφία μέσω email. Το Internet Studio δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια εγγράφων, μηνυμάτων ή την κακή λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φροντίδα, την αποθήκευση και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών του μηνυμάτων και την λειτουργία του λογαριασμού του.  Το Internet Studio δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη -  συνδρομητή, ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί αυτός από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους. Την ευθύνη για τα αντίγραφα ασφαλείας αυτών των υπηρεσιών έχουν αποκλειστικά και μόνο οι διαχειριστές τους και όχι το internetstudio.gr

Οι Όροι Χρήσης που διέπουν τη χρήση υπηρεσιών τρίτων (όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) διαφέρουν από τους όρους χρήσης του Internet Studio. Οι συνδρομητές των υπηρεσιών οφείλουν να ενημερώνονται για τυχών τέτοιες αλλαγές από τις επίσημες ιστοσελίδες αυτών των υπηρεσιών.

Η καλή λειτουργία και η συντήρηση της ιστοσελίδας.
Η καλή λειτουργία της ιστοσελίδας μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών από την κατασκευή της, ειδικά εάν πρόκειται για CMS που χρησιμοποιεί php, mysql, frameworks κτλ σχετίζεται με τις δεξιότητες του ιδιοκτήτη (αν την χρησιμοποιεί για να προσθέτει περιεχόμενο) το περιβάλλον που γίνεται αυτό, για παράδειγμα αν ο υπολογιστής του χρήστη έχει προσβληθεί από ιούς κτλ.

Στο σύγχρονο διαδίκτυο οι συνθήκες για την καλή λειτουργία μίας ιστοσελίδας αλλάζουν, πια, πού συχνά. Για να γίνουν κατανοητές οι εργασίες συντήρησης, που πρέπει να λάβει υπόψη του στον προϋπολογισμό ο πελάτης - συνδρομητής του Internet Studio θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις αναγκαίες συντηρήσεις σε μία ιστοσελίδα Joomla.
1) Αναβαθμίσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας και γίνονται κατά τη διάρκεια μίας έκδοσης. Αυτές οι αναβαθμίσεις παρά το γεγονός ότι ενισχύουν τόσο την ασφάλεια, όσο και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο χειριστή, γιατί μία αναβάθμιση, κάποιες φορές, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασυμβατότητας με κάποια από τα extensions.
2) Μεγάλες αναβαθμίσεις από εκδόσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους σε τρέχουσες.
3) Αλλαγές ή βελτιώσεις του template ή ακόμη και "καθάρισμα" στο εσωτερικό από προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί για κάποιο λόγο.
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν κόστος και συνήθως καλύπτονται με ένα ετήσιο πλάνο συντήρησης ή ανά εργασία. Το Internet Studio δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή λειτουργία της ιστοσελίδας που θα προκύψει από την έλλειψη ενδιαφέροντος του πελάτη - συνδρομητή για τη συντήρησή της. Σε κάθε περίπτωση και χωρίς προειδοποίηση το Internet Studio μπορεί να διακόψει την υπηρεσία συνολικά ή να λάβει μέτρα όπως την κατάργηση επεκτάσεων κτλ.

Ο ιδιοκτήτης μίας ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό της. Οφείλει να την επιθεωρεί σε τακτά χρονιά διαστήματα και να ενημερώνει το Internet Studio αν πιστεύει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή κάποιες από τις πληροφορίες της δεν εμφανίζονται σωστά.

Άδειες και πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα πνευματικά δικαιώματα των templates, των εικόνων, των σελίδων, του κώδικα και των αρχείων που δημιουργούνται από το Internet Studio για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας, παρέχονται στον πελάτη μόνο μετά την τελική πληρωμή και αποτελούν μία μη αποκλειστική περιορισμένη άδεια, έτσι ώστε ο πελάτης - συνδρομητής να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εργασία σε έναν μόνο ιστότοπο και για ένα όνομα τομέα. Ο πελάτης - συνδρομητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σχέδιο για περισσότερους από έναν ιστότοπους χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία και ενημέρωση.

Ο πελάτης - συνδρομητής συμφωνεί ότι όλα τα μέσα και το περιεχόμενο, που διατίθενται στον προγραμματιστή για χρήση στο έργο, είτε ανήκουν στον πελάτη, είτε χρησιμοποιούνται με πλήρη άδεια των αρχικών δημιουργών. Ο πελάτης συμφωνεί ότι παρέχει στο Internet Studio υλικό που κατέχει νόμιμα. Το Internet Studio δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση που ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα της μη νόμιμης χρήσης των παρεχόμενων μέσων και περιεχομένου.

Ο πελάτης συμφωνεί ότι το Internet Studio διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει οποιαδήποτε εργασία έκανε για τον πελάτη σε ένα δημόσιο χαρτοφυλάκιο εργασιών που παρουσιάζεται μέσα από το internetstudio.gr.

Ο πελάτης - συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους οποιουδήποτε τρίτου λογισμικού ή μέσου, που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε εργασία γίνεται για αυτόν. Παραδείγματα αυτού του είδους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Googlemaps, τα μέσα ενημέρωσης υπό την άδεια Creative Commons, τις τροφοδοσίες RSS, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα GPL κ.λπ.


Υλικό.
Το Internet Studio διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας:
Οποιοδήποτε μέσο είναι παράνομο ή ακατάλληλο.
Οποιοδήποτε μέσο περιέχει ιό ή εχθρικό πρόγραμμα.
Οποιοδήποτε μέσο που συνιστά παρενόχληση, ρατσισμό, βία, σκλαβιά, επιβλαβή πρόθεση ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
Κάθε μέσο που αποτελεί ποινικό αδίκημα ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα πνευματικά δικαιώματα.

Domain names.
Τα ονόματα χώρου κατοχυρώνονται μέσω συνεργαζόμενης υπηρεσίας στο όνομα του πελάτη - συνδρομητή, εκτός και αν ο ίδιος δεν δώσει τέτοια εντολή. Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία του domain name μπορεί να αλλάξει και να μεταφερθεί μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί, σύμφωνα πάντα με την εντολή του.


Υπηρεσίες email.
Το Internet Studio δεν φέρει καμία ευθύνη για την σωστή λειτουργία που αφορούν σε υπηρεσίες τρίτων.
Από 1η Ιουλίου 2019 οι χρήστες της δωρεάν υπηρεσίας zoho email https://www.zoho.com/mail/ θα πρέπει οι ίδιοι να απευθύνονται στο support της υπηρεσίας zoho για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή για πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό τους. Το Internet Studio δεν θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αναβαθμίσεις.
Οι αναβαθμίσεις ιστοσελίδων που αφορούν major ή minor εκδόσεις είναι χρεώσιμες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της ιστοσελίδας επιθυμεί αυτού του είδους η διαχείρηση να γίνεται από το Internet Studio πρέπει να επιλέξει πακέτο συντήρησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας τους.


Σχετικά με την πληρωμή των υπηρεσιών.
Για την πληρωμή της υπηρεσίας το www.internetstudio.gr αποστέλλει αποστέλλει 15 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης, ένα ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο (και στη συνέχεια την 7η και την 3ημέρα πριν από την λήξη της υπηρεσίας), στο οποίο αναγράφονται οι υπηρεσίες και η κοστολόγισή τους με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, καθώς και το γενικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης έχει μία σαφή εικόνα για το τι πρόκειται να πληρώσει. Για κάθε υπηρεσία λαμβάνεται ξεχωριστή ειδοποίηση ακόμη κι αν οι υπηρεσίες σας λήγουν την ίδια ημέρα. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία, θα πρέπει να ενημερώσει μέσω του ticket system για αυτή του την πρόθεση. Το Internet Studio δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Το Internet Studio διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Ο πελάτης - συνδρομητής συμφωνεί, ότι εάν οποιαδήποτε στιγμή τα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλάζουν, είναι ευθύνη του να επικοινωνήσει μαζί μας και να ενημερώσει για τα νέα στοιχεία επικοινωνίας του. Εάν αυτό δεν συμβεί, ενδέχεται να μην ληφθούν από τον πελάτη ειδοποιήσεις ανανέωσης για όνομα τομέα και υπηρεσίες φιλοξενίας.

H συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας από τις 25 Μαΐου 2018 και έπειτα, συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα, άρθρο ή παράγραφο των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και της Πολιτικής Απορρήτου μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία στην κορυφή του εγγράφου ενημερώνεται μετά την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Όλες οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Σας συνιστούμε να διαβάσετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους παροχής υπηρεσιών μας.

Internet Studio

Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων. Παραγωγή περιεχομένου, Internet Marketing & SEO.
Αντωνίου Πελεκάνου 8
18010 Αίγινα.
Email: webmaster@internetstudio.gr
Τηλέφωνο: +30 22970 25627
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 95086209000

Search