Ρύθμιση email στο Outlook 2007

Για να ρυθμίσετε το email σας στο Outlook 2007

 1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook 2007. Από το μενού Εργαλεία επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στο Νέο.
 3. Επιλέξτε Microsoft Exchange, POP3, IMAP, ή HTTP και μετά κάντε κλικ στο Επόμενο.
 4. Εισαγάγετε το όνομα σας, τη διεύθυνση email σας, τον κωδικό πρόσβασης και την επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης.
 5. Στο κάτω μέρος επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή και κάντε κλικ στο Επόμενο.
 6. Επιλέξτε Internet email και κάντε κλικ στο Επόμενο.
 7. Επιλέξτε είτε IMAP είτε POP3 σαν Τύπο λογαριασμού. Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για τους server εισερχομένων και εξερχομένων, ανάλογα με τον τύπο του email σας:
  POP3
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας pop.server.net
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) smtpout.server.net
  IMAP
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας imap.server.net
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) smtpout.server.net
 8. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και την πλήρη διεύθυνση email σας.
 9. Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη (την πλήρη διεύθυνση email σας) και τον Κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης.
 10. Κάντε κλικ στο Περισσότερες ρυθμίσεις.
 11. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διακομιστής εξερχομένων. Επιλέξτε Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας και Χρήση ίδιων ρυθμίσεων με τον διακομιστή εισερχομένων.
 12. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους.
 13. Μετά, στην επιλογή Διακομιστής εξερχομένων (SMTP), πληκτρολογήστε 80.
 14. Προαιρετικό: Αν ρυθμίζετε λογαριασμό POP3, κάτω από το Παράδοση, επιλέξτε Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή.
 15. Πατήστε OK.
 16. Κάντε κλικ στο Επόμενο και μετά στο Τέλος.

Αυτό είναι. Μπορείτε να πάτε να δείτε τα email σας. Αν δεν βλέπετε κανένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο F9 στο πληκτρολόγιό σας. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, δοκιμάστε να συνθέσετε ένα email και να το στείλετε στον εαυτό σας.

Search