Σύνδεσμος για τους χρήστες Zoho. Mail base - λαμβάνοντας τα emails χωρίς client.

Ως mail base μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.zoho.com/mail/login.html
Ως username χρησιμοποιείται το email σας και βέβαια το password που είναι ξεχωριστό για το κάθε ένα από αυτά.

 

Internet Studio

Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων. Παραγωγή περιεχομένου, Internet Marketing & SEO.
Αντωνίου Πελεκάνου 8
18010 Αίγινα.
Email: webmaster@internetstudio.gr
Τηλέφωνο: +30 22970 25627
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 95086209000

Search