Μεταφορά ιστοσελίδας σε νέο server.

Η αλλαγή server είναι μία συνηθισμένη διαδικασία κατά την οποία δεν υπάρχει down time. Η ιστοσελίδα σας θα συνεχίσει να εμφανίζεται κανονικά, ωστόσο δεν θα πρέπει
να αναρτήσετε στοιχεία μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. Συνήθως ολοκληρώνεται μετά από 12-24 ώρες, μέχρι να ενημερωθούν οι dns σε όλο τον κόσμο (στην πράξη αυτή η ενημέρωση πια γίνεται πολύ πιο γρήγορα).

Η όλη διαδικασία δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος, εκτός κι αν πρόκειται για κάποιο σύνθετο site. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε τα ακόλουθα: Εμείς θα αναλάβουμε την προετοιμασία του server, την αλλαγή των dns, τη δημιουργία των mysql db, των email και ftp λογαριασμών.

Εσείς θα πρέπει να κάνετε έλεγχο της ιστοσελίδας σας στον νέο server. Στην περίπτωση που λόγω ασυμβατότητας, ειδικά σε χρήση cms, με την έκδοση php ή mysql η αναβάθμιση έχει κόστος για το οποίο θα σας ενημερώσουμε ανά περίπτωση.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να εισαχθούν νέα στοιχεία στους clients που χρησιμοποιείται για τα email σας (εάν τα λαμβάνεται μέσω κάποιου προγράμματος όπως το outlook), ενώ υπάρχουν περιπτώσεις ασυμβατότητας κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η μεταφορά των emails από την παλιά webmail base στην καινούργια. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε πριν την έναρξη της διαδικασίας της μεταφοράς.

Search