Πώς και γιατί να κάνετε την ιστοσελίδα σας συμβατή με τον GDPR.

Η προθεσμία για την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πλησιάζει, γεγονός που επεκτείνει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι οικονομικές οντότητες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις έχουν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές σε αυτές τις διαδικασίες.

Τι είναι το GDPR;

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο εκτενείς είναι οι όροι του GDPR, δεν είναι πρόθεσή μας να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις εντάξεις και τις εξαιρέσεις του πλήρους κανονισμού. Αντίθετα, θα καλύψουμε μόνο το κύριο περιεχόμενο των κανονισμών και τον λόγο για την εισαγωγή τους.

Το GDPR δημιουργήθηκε για την ενοποίηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και πρέπει να ακολουθείται από όλες τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα με κάποιο τρόπο. Για αυτές τις οντότητες, το GDPR θα εισαγάγει πολλούς πρόσθετους κανόνες, που θα επηρεάσουν πολλούς τομείς της διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων, όπως η συλλογή και αποθήκευση, τεκμηρίωσης επεξεργασίας δεδομένων, η παρακολούθηση δυνητικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και η συμμετοχή εποπτικής αρχής σε θέματα όπως, για παράδειγμα, τις προαναφερθείσες παραβιάσεις δεδομένων.

Responsive Web Design. Τι είναι και γιατί το χρειάζομαι;

Το Responsive Web Design είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό ιστοσελίδων, που εξασφαλίζει στους χρήστες μια διαφορετική εμπειρία προβολής της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το είδος της συσκευής που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό τα τελευταία χρόνια, καθώς η χρήση των κινητών συσκευών έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση οι παραδοσιακές πωλήσεις PC έχουν επιβραδυνθεί. Και βέβαια η Google που δίνει προτεραιότητα σε φιλικούς προς κινητά ιστότοπους στον αλγόριθμο αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αυτοί και μόνο οι λόγοι θα ήταν αρκετοί ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας είναι βελτιστοποιημένος για κινητά και κινητές συσκευές.

Ο όρος Responsive Web Design σχετίζεται με την έννοια της ανάπτυξης ενός σχεδιασμού ιστοσελίδων, με τρόπο τέτοιο που να βοηθά το layout να αλλάξει σύμφωνα με την ανάλυση οθόνης του υπολογιστή του χρήστη. Παράδειγμα, οι σελίδες που έχουν σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν ποσοστά για τις εικόνες αντί για τις παραμέτρους σταθερού πλάτους (η εξήγηση είναι όσο πιο απλοϊκή γίνεται). Η χρήση ποσοστών αντί των παραμέτρων σταθερού πλάτους και η διάταξη πλέγματος δημιουργεί ρευστή διάταξη που θα αλλάξει το μέγεθος ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της οθόνης. Κάπως έτσι... άλλωστε το κείμενο δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα. Θέλει μόνο να καταδείξει την ανάγκη για Responsive Web Design σε όλες τις νέες ιστοσελίδες και την ανάγκη για αναβάθμιση στις παλαιότερες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές.

Search